top of page

Què és la Quiropràctica ?

L'objectiu del Quiropràctic és reconnectar el cervell amb la resta del cos per a alliberar l'energia vital que flueix pel nostre sistema nerviós i retornar la qualitat de vida que tots mereixem.

Clase de salud - Quiropractic Qgat

Com funciona ?

Un cos en equilibri pot curar-se a si mateix i que la salut ve des de dins.

La medul·la espinal passa per dins de la columna vertebral que actua com el seu casc protector.

El sistema nerviós (cervell, medul·la espinal i nervis) controla i coordina totes les funcions de el cos.

Una subluxació (vèrtebra desplaçada que exerceix pressió sobre un nervi) interfereix en el funcionament de sistema nerviós, perjudicant la salut de el cos.

Quan el Quiropràctic corregeix la subluxació vertebral, elimina les interferències de el sistema nerviós i permet que el cos, fet per viure en salut, funcioni amb tot el seu potencial.

Ajuste Quiropractico

Els ajustaments quiropràctics són moviments molt ràpids, precisos i específics, aplicats sobre una vèrtebra per a eliminar la subluxació vertebral i corregir la seva posició.

El doctor en quiropràctica realitza aquest moviment amb les mans, encara que a vegades també pot ajudar-se d'eines específiques.

Els ajustos són indolors i els seus beneficis són immediats.

L'objectiu del Quiropràctic és reconnectar el cervell amb la resta del cos per a alliberar l'energia vital que flueix pel nostre sistema nerviós i retornar la qualitat de vida que tots mereixem.

Reconectar el cerebro con el resto del cuerpo
bottom of page